De laatste update van onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring was op 15 jan 2018.

Over ons

De website https://clickit.be/ worden beheerd door Maarten Vandewalle van Ralph Starck VOF. Ralph Starck is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP).

Onze contactgegevens

Ralph Starck v.o.f.
Bisschopsdreef 23
8310 Sint-Kruis, Brugge
info@ralphstarck.com
www.ralphstarck.com

BTW: BE 0832 827 944

Ondernemingsnummer: 0832 827 944

Algemene Voorwaarden

 1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek of lessenreeks.

 2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website zich inschrijven voor één of meerdere kampen of lessenreeksen. Je ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Ralph Starck de betaling ontvangen heeft, krijgt u via e-mail en sms een bevestiging van betaling.

 3. Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Ralph Starck niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.

 4. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Ralph Starck door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

 5. Annulatie van een kamp of eender welke les:

  • Indien de inschrijving nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

  • Indien de inschrijving reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:

   • In geval van ziekte of ongeval: jouw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp of na de eerste les van een lessenreeks bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min 12 Euro administratiekosten per inschrijving) zal binnen de 14 dagen worden teruggestort.

   • In alle andere gevallen: je laat ons op voorhand schriftelijk (via mail, messenger, sms,…) weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij regelen een korting t.w.v. het inschrijvingsbedrag (min 12 Euro administratiekosten per kamp) die u kunt gebruiken voor de betaling van een andere Clickitactiviteit.

 6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Deelnemers die niet in een voor hun leeftijdscategorie georganiseerd kamp ingeschreven zijn, zijn niet verzekerd.

 7. Ralph Starck kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of betalen je het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

 9. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Ralph Starck zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van jouw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.

 10. Ralph Starck houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, binnen de 14 dagen terugbetaald worden (min 12 Euro administratiekosten per inschrijving).

 11. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na de activiteit. Je kan hiervoor ook het online contactformulier gebruiken.

 12. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

 13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht.

 14. Ralph Starck neemt op de kampen foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto of filmbeeld van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

 15. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd.

 16. Als er veranderingen komen in de algemene voorwaarden, geven we dat aan door een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden te publiceren. Je vindt deze op onze website. Kijk dus regelmatig of de voorwaarden zijn aangepast.

Door de betaling uit te voeren voor eender welke Clickitactiviteit bevestigt je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

We nemen de privacy van persoonsgegevens heel serieus en we gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

Privacy verantwoordelijke / Data Privacy Officer

Neem contact op met: privacy@clickit.be

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn ieder stukje informatie waarmee je persoonlijk kan worden geïdentificeerd, bv. je e-mailadres of je IP-adres. Hieronder geven we een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Ralph Starck persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een cursus, een kamp, of wanneer je ons contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum deelnemer

 • School deelnemer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Indien je deelneemt aan één van onze activiteiten, dan gebruiken we je e-mailadres om (1) je vooraf praktische informatie door te sturen over ons spel, (2) je achteraf om je mening te vragen, (3) je in de toekomst op de hoogte te houden over nieuwe edities of andere activiteiten die we mogelijks ontwikkelen, maar dan enkel als je expliciet hebt aangegeven dat we jou in de toekomst hierover mogen contacteren.

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. We doen dit alleen als je expliciet hebt aangegeven dat je een nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, nooit met gegevens die via ons contactformulieren binnengekomen zijn. We voegen nooit zelf je e-mailadres toe aan een mailinglijst.

 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

 • Je naam, e-mailadres en fysieke adres gebruiken we voor het maken van facturen als je een cursus aankoopt.

 • Bij het inschrijven voor een betalende activiteit gebruiken we je e-mailadres om betalingsbevestigingen en eventuele betalingsherinneringen te versturen.

Door je gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Mailing provider

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Mailgun. De servers van Mailgun zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Mailgun met de privacy van je gegevens omgaan.

Varia

Er zijn nog enkele applicaties en bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder Typeform, Google Firebase, Squarespace, onze accountant en onze webhosters Zeit.co, Digital Ocean en Compose.io. Meer informatie over privacy en  doorgifte van gegevens bij deze bedrijven vind je hier:

 • Typeform: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

 • Google Firebase: https://policies.google.com/privacy

 • Webhost Zeit: https://zeit.co/privacy

 • Webhost Digital Ocean: https://www.digitalocean.com/legal/privacy

 • Database host Compose.io: https://www.compose.com/privacy-policy

 • Website builder Squarespace: https://www.squarespace.com/privacy

Wij delen jouw persoonsgegevens verder niet met anderen, tenzij wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zowel wij als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op je voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Cookies van derden

Om je ervaring te verbeteren op onze website gebruiken wij de diensten van Squarespace en Typeform. Deze services injecteren hun eigen cookies. Meer informatie over deze cookies kun je vinden op de website van Squarespace en van Typeform.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Clickit.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende websites.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die niet meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot we de uitschrijflijst volledig verwijderen.  

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Meldplicht datalekken

Ralph Starck kent de meldplicht datalekken. In het geval er datalekken betreffende persoonsgegevens dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, zijn we ons ook verplicht om de betreffende personen rechtstreeks informeren. Op 7 mei 2018 zijn er voorlopig geen datalekken bij Ralph Starck geweest.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via privacy@clickit.be.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.