1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek of lessenreeks.
 2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website zich inschrijven voor één of meerdere kampen of lessenreeksen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Clickit de betaling ontvangen heeft, krijgt u via e-mail en sms een bevestiging van betaling.
 3. Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Clickit niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.
 4. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Clickit door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.
 5. Annulatie van een kamp of eender welke les:
  • Indien de inschrijving nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.
  • Indien de inschrijving reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:
   • In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp of na de eerste les van een lessenreeks bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min 5 Euro administratiekosten per inschrijving) zal binnen de 14 dagen worden teruggestort.
   • In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk (via mail, messenger, sms,…) weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Het inschrijfbedrag (min 10 Euro administratiekosten per inschrijving) zal binnen de 14 dagen worden teruggestort.
 6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Deelnemers die niet in een voor hun leeftijdscategorie georganiseerd kamp ingeschreven zijn, zijn niet verzekerd.
 7. Clickit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
 9. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Clickit zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.
 10. Clickit houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, binnen de 14 dagen terugbetaald worden (min 12 Euro administratiekosten per inschrijving).
 11. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na de activiteit. U kan hiervoor ook het online contactformulier gebruiken.
 12. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.
 13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht.
 14. De persoonlijke gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Clickit. Clickit deelt zijn gegevens nooit met derden. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel telefoontje of mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)
 15. Clickit neemt op de kampen foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of filmbeeld van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.
 16. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen (bvb. ongeldige dubbele inschrijvingen om een gratis kortingscode te verkrijgen) worden teruggevorderd.
 17. Fiscale attesten en formulieren van de mutualiteit:
  • Omdat Clickit geen VZW is en dus niet erkend is door de Vlaamse Overheid als jeugdvereniging mogen wij dergelijke formulieren en attesten niet invullen. Clickit is een vennootschap (Ralph Starck vof) en valt onder een ander statuut.

Door de betaling uit te voeren voor eender welke Clickitactiviteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Laatst aangepast op 21/11/2016.